PORIBLJENO JEZERO MEĐUVRŠJE

  Dana 22.11.2018.godine izvršeno je poribljavanje akumulacije Međuvršje sa 500kg šaranske mlađi uzrasta 1+. Poribljavanje je izvršila JU „Turistička organizacija Čačka“ u svojstvu upravljača zaštićenog područja PIO „Ovčarsko-kablarska klisura“ i ujedno korisnika ribolovnih voda u zaštićenom području. Ova aktivnost je predvićena Godišnjim programom upravljanja ribarskim područjem PIO „Ovčarsko-kablarska klisura“ za 2018.godinu  na koji je saglasnost…