Autor i pisac turističkog vodiča  za tržište Nemačke “Du Mont Reise – Taschenbuch Serbien”  boravio u Čačku

    Matijas Pasler, pisac koji radi za izdavačku kuću  DuMont Raiseverlag, iz Berlina, Nemačka,  boravio  je u  Čačku  i Ovčarsko-kablarskoj  klisuri od 15. do 17. jula. Sa fotografom Sanjom Kostić, tokom trodnevnog boravka bio je u prilici da vidi i  upozna  najlepše turističke atrakcije  i  kulturno nasleđe grada i okoline. Program boravka organizovala je…