Lokacija

Grad Čačak se nalazi u središnjem delu centralne Srbije u Moravičkom okrugu. Od Beograda je udaljen 150 km, a pored Čačka na području Moravičkog okruga su i Gornji Milanovac, Ivanjica, Lučani i Guča.

Smešten najvećim delom u zapadnom Pomoravlju, grad Čačak čini vezu između zatalasanog pobrđa Šumadije na severu i brdsko – planinskih oblasti unutrašnjih Dinarida na jugu. Centralni deo grada čini čačanska kotlina, smeštena između planina Jelice na jugu, Ovčara i Kablara na zapadu i Vujna na severu, dok je na istoku otvorena prema kraljevačkoj kotlini. Ove planine se blago i talasasto spuštaju prema čačanskoj kotlini, gradu Čačku i toku Zapadne Morave.

Teritorija grada zauzima površinu od 636 km2, i u pogledu reljefa može se podeliti na:

-Čačansku kotlinu sa nadmorskom visinom od 200 m do 300 m
-Brežuljkasto-brdski predeo od 300 m do 500 m nadmorske visine
-Planinski predeo od 300 m do 985 m nadmorske visine. Planine Jelica sa (929 m), Ovčar (985 m), Kablar (885 m), i Vujan (857 m) okružuju čačansku kotlinu kroz koju protiče reka Zapadna Morava čija je dužina 318 km. Površina kotline je preko 270 km, duga je oko 40 km i pruža izvanredne uslove za poljoprivredu.

Prema popisu iz 2002. godine u čačanskoj opštini živelo je 117.072 stanovnika. U gradu Čačku je prema istom popisu zabeležen broj od 73.217 žitelja.