Javne nabavke – 2020. godina

Javna nabavka 01/20. Štampanje propagandnog materijala

Javne nabavke – 2019. godina

Javna nabavka 14/19. Protivpožarna zaštita
Javna nabavka 11/19. Muzički program za manifestaciju „Kupusijada“ u Mrčajevcima
Javna nabavka 10/19. Muzički program za festival Priča
Javna nabavka 8/19. Muzički program za Sabor frulaša
JAVNA NABAVKA 4/2019 – Motorno vozilo za potrebe JU „Turistička organizacija Čačka“