Javne nabavke – 2019. godina

Javna nabavka 11/19. Muzički program za manifestaciju „Kupusijada“ u Mrčajevcima
Javna nabavka 10/19. Muzički program za festival Priča
Javna nabavka 8/19. Muzički program za Sabor frulaša
JAVNA NABAVKA 4/2019 – Motorno vozilo za potrebe JU „Turistička organizacija Čačka“